Metro Monochrome

Metro Station, Washington DC, 2015

From the album

Urban Landscape